பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது ?

பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது. இப்போதைய வாழ்வியல் முறை சகல விதிகளையும் உடைக்கிறது.

மரபியல் ரீதியாக
ஆரோக்யம் குறைவான பெண்கள்
அந்த காலத்தில்
பிறந்த வுடன் கக்குவான் இருமலினாலோ, போலியோவினாலோ
அல்லது காலராவினாமோ
பிரசவத்திலோ இறந்தவிடுவார்கள்மிகவும் ஆரோக்கியமான மரபணுக்களை உடைய பெண்கள் மட்டுமே 30 வயது தாண்டினார்கள்
எனவே
30 வயதை தாண்டிய பெண் 100 வயது வரை வாழ்ந்தார்
இன்று
மருத்துவம் முன்னேறி விட்டதால்
ஆரோக்யம் குறைவான பெண்கள்
1 வயதில்
11 வயதில்
21 வயதில்
இறப்பது இல்லை

எனவே
அவர்களுக்கு மாரடைப்பு வருகிறது

இன்று 50 – 60 வயதில் மாரடைப்பு வந்து இறக்கும் பெண்கள் எல்லாம்
1980களுக்கு முன்னர்
50 வயது வரை வாழ்ந்திருக்கவே மாட்டார்க்ள்

பிரசவத்திலேயே
அல்லது
அதற்கு முன்னரோ இற்ந்திருப்பார்கள்மாரடைப்பு வரும் மரபணுக்கள் உள்ள பெண்கள்
மாரடைப்பு வரும் வயது வரை வாழ்ந்து
பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது மிக அரிது.

இப்போதைய வாழ்வியல் முறை சகல விதிகளையும் உடைக்கிறது
அவர்களை அந்த வயது வரை வாழ வைக்கிறது

Monocot, Fibrous Root, Tree Transportation, சல்லிவேர்கள் ஆணிவேர்கள்

If People like Periyar Anna Kalaignar Kalki kannadasan had the knack of conveying any complex issue with very common and simple words
Vairamuthu probably is the best person who uses appropriate words that are technically, historically as well as culturally accurate-oOo-

எந்த வாசல் வழி காதல் நடந்துவரும்
என்று காத்துக்கிடந்தேன்
அது வானில் பறந்து வந்து
கூரை திறந்து வரும்
என்று இன்று தெளிந்தேன்

தாவி வந்து என்னை அணைத்தபோது
எந்தன் சல்லிவேர்கள் அறுந்தேன்
சாவின் எல்லைவரை சென்று மீண்டு இன்று இரண்டு ஜென்மம் அடைந்தேன்

துடிக்கும் உதடு கொண்டு
துடைத்திடு வெட்கத்தை
அணைப்பின் ஆதிக்கத்தால்
வெளியேற்று அச்சத்தை
சுகமாய் சுகமாய் கொள்ளையிடு
என் உயிரை மட்டும் விட்டுவிடு

சட்டென நனைந்தது நெஞ்சம்
சட்டென நனைந்தது நெஞ்சம்
சர்க்கரையானது கண்ணீர்
இன்பம் இன்பம் ஒரு துன்பம்
துன்பம் எத்தனை பேரின்பம்

உடலுக்குள் மல்லிகைத் தூறல்
என் உயிருக்குள் மெல்லிய கீறல்
சுகமாய் சுகமாய் கொள்ளையிடு
என் உயிரை மட்டும் விட்டுவிடு

-oOo-The word that caught my attention here is சல்லி வேர்
Tap root is ஆணி வேர், Fibrous root is சல்லி வேர்
Tap root mostly seen in dicot (dicotyledon) plants like pulses, legumes
Fibrous root seen in monocot (monocotyledon) plants like cereals eg Paddy
Mostly monocot plants are the ones which are relocated in the process of agricultural cultivation – நாத்து நடுதல்
Until recently (till we had modern technology of transferring the trees using a conical excavator) It was not possible to uproot a dicot plant and plant it elsewhere
Mostly it will die because We will break the tap root
But Monocot can be planted else where. And it is the norm too

If he has written வேர் அறுந்தேன், That means permanent damage. The next line மீண்டு இன்று இரண்டு ஜென்மம் அடைந்தேன் becomes meaningless
But
The use of specific word for fibrous root சல்லி வேர் gives meaning to the next line மீண்டு இன்று இரண்டு ஜென்மம் அடைந்தேன்

-oOo

Quiz : ARR has used the same tune சட்டென நனைந்தது நெஞ்சம், சர்க்கரையானது கண்ணீர், இன்பம் இன்பம் ஒரு துன்பம், துன்பம் எத்தனை பேரின்பம் in another song. Can you recognise

How to Deal with Abusive Teachers in Post Graduation

Question : How to ?

1. If a new consultant shows up ,showers “abuses”(literal) in OT,just because out of 90 patients, 89 RTPCR were sent in 2 hours timeline and one was missed.( One of the many examples)
2. Always shows that the students are absolutely poor in everything.
Yes,she/he teaches .
Asked by people around to accept the tantrums and abuses ,because the teacher is good.
But,
How long will this culture and attitude continue ?
Isn’t it a high time to stop passing down the same tantrums , which you were part of in your residency (in the other top institute of country and a good name worldwide) ?
I don’t agree with this, that – We learn under stress/upon listening “kind” words.
Opinions/ Suggestions please.


My Answer

There can Three possibilities
1
The consultant behave the same with every one – staff, OT Technician etc
2
The consultant behaves like this only with students, but nice with other cadres
3
The consultant behave the nice with all others (including other students) but is nasty only with you
-oOo-
1
If the consultant behave the same with every one –> then it is his nature. It requires a long term correction. Being a resident, it is not your job. Just follow the EIEO Policy (ear in ear out – means, don’t take words beyond your auditory nerve into your cortex)
2
If the consultant behaves like this only with students, but nice with other cadres, then it is a result of the misconception that “Abusers are best teachers and abused students are best students” . . . Sadly, there are many doctors who support this even today . . . You can’t do much except taking a pledge that you won’t abuse your students when you become a teacher
3.
If the consultant behave the nice with all others (including other students) but is nasty only with you, the fault may be with you or with him/her
If the fault is with you, correct yourself
If the fault is with him/her, change the Unithttps://www.facebook.com/groups/surgeons.in.training/posts/4355564547831258

More Cesarean in Private and Less in Government

Let us start with debunking the common whatsapp forward that many people who were advised Cesarean in Private Had Normal Delivery in Government Hospitals

Around 10 Lakh Deliveries happen each year in Tamil Nadu
Of these
If No Cesarean is done, 50000 mothers will die
To save this 50000 mothers, just 50000 cesareans won’t be enough
This is a concept most non medicos and even many medicos don’t understand
This applies to almost all indications
Health care is a Non-Cartesian Science
We just cannot accurately predict the correct persons to do it
In Any Surgery
We need to “overdo” the numbers to make sure that we don’t miss those who need it
If we want to save more people –> There will always be some one who underwent the surgery, even though they would have been cured without surgery
If we want to make sure that only those who absolutely need surgery are operated –> There will be always some one who died because of non surgery
So
There will be always people who were recommended surgery
But
Who refused surgery and got well without surgery
This does not mean
That the initial recommendation was wrong
In case of Cesarean
We are doing surgery not only for the mother
But also for the baby
“Normal Delivery” means delivery through Vagina
and
Does not always “guarantee” a “normal” ChildThe above data is wrong
But
Even then
What is the cesarean was indicated for fetal reasons
The delivery would still be normal
But
Child would be abnormal
So Where does the question of ethics even rise here
Most of our patients are greedy and stupid
Not all
But Most
If I place a foot wide and twenty feet long wooden plank on the floor and ask people to walk from one end to another without feet touching the floor everyone will accept the challenge immediately and 90 percent will even complete it successfully in first attempt
If I place the same wooden plank between two buildings, say DMS annex and DPH building and ask to walk very few will volunteer
This is difference between taking a decision “surgery or not” in the nick of the moment
That is like walking from one building to another
If we analyse the case sheets leisurely (walking with plank on the floor) we can always says that certain percentage of surgeries are not neededThis applies to any emergency surgery, not just cesarean
It applies to CABG, It applies to debridement, it applies to thrombectomy, it applies to SDH evacuation (yeah I am a Neurosurgeon)
Assume there is a Road Traffic Accident Patient with Acute SDH and GCS 4/15
If operated his chance of survival is 1 %
That means
If I Operate on 100 people like this
99 will die
But
1 will live
Now
What will happen if I Operate these 100 patients in Private Hospital
They will pay a bill of Rs 5 lakhs
99 will still die and 1 will live
The relatives of the 99 patients will blame me – They will say that even though the doctor knew that it is 1 percent chance, he operated for sake of money
The stupid and greedy patients who lack ethics will blame me
But
Come to GH
If I do not operate, they will ask why I did not give a change
The stupid and greedy patients who lack ethics will blame me
So
For the same disease
The patients will blame the doctor for operating in GH
and
The patients will blame the doctor for not operating in Pvt
So
Who lacks ethics
It is patients
There is a big question mark on medical ethics
But
It is patients who lack ethics
Sorry to say
Even you lack ethics
Your post here shows you lack ethics
before questioning ethics
You could have at least known about fetal indications of cesarean
But you did not care
You mere started a blame game (in guise of questioning)
I know you will get angry on this comment
You will say that “I just questioned, I did not blame” or some vague excuses like “Can’t we even question” blah Blah
But
The fact is what you did is wrong
Taking decision sitting with coffee and vadai in AC room with just case sheets where the decision is not going to impact a life (is walking in a wooden plank placed in the floor)
Is different from
taking a decision at bedside where a life (in case of LSCS, two lives) is at stake
Along with fear of assualt, enquiry, hospital violence, court case etc (is walking in a wooden plank placed between two buildings)
Doctors will of course lean to the side of caution and there will be more surgeries done
This is to be expected and to be accepted
I would be surprised and intrigued only if the post-discharge-analysis of case sheets found out that all surgeries are needed. In that case there is something wrong . . That would be a case of the Dog which did not bark https://en.m.wikipedia.org/…/The_Adventure_of_Silver_Blaze
// If someone posts such data we should know what is the truth//
Exactly
Let me explain
1. This data is false
2. Even if there is a case of a woman who was asked to do cesarean, but she delivered normally –> The cesarean could have been because of fetal reasons
3. Even if there is a case of a woman who was asked to do cesarean for maternal reasons in one hosptial, but she delivered normally in others hospitals –> It was because the first hospital did not have facilities like Vaccuum or Forceps and the second hospital had
Just because
a surgery was advised first
But
It was not needed later
Does not mean the first decision is unethical
There are lots of factors sir
In RGGGH, we can take a patient to surgery in 30 minutes – The anaesthesiologist is on duty, the staff is on duty, the theatre technician is on duty, there are 4 tables in emergency OT
But
If I am working in say, Ambur GH, I won’t have this luxury
So
The number of surgeries I do in Ambur will be more than those of RGGGH because I will be more cautious in Ambur
Can you label this as a question of ethics Murthykarunanithi Bhuvaragha Sir
First and foremost you need to come out of the notion that doing surgery is unethical
In most cases
Not doing surgery is unethical and doing it is ethical

பொன்னியின் செல்வன் : வரலாறு, என்ன நடந்திருக்கும் என்ற ஊகம், கல்கி என்ன சொல்லியுள்ளார்

பொன்னியின் செல்வன் :

முதலில் வரலாறில் உள்ளவை
அடுத்து என்ன நடந்திருக்கும் என்ற ஊகம்
இறுதியில் கல்கி என்ன சொல்லியுள்ளார்
என்று பார்போம்(I) வரலாறு

இடைக்காலச்சோழர்களின் காலம் விஜயாலய சோழரில் இருந்து துவங்குகிறது. விஜயாலய சோழர் 848ல் இருந்து 870 வரை ஆள்கிறார். அவருக்கு பிறகு அவரது மகன் ஆதித்ய சோழர் (இவர் தான் ஆதித்ய சோழன் I) I 871 முதல் 907 வரை அரசாள்கிறார். ஆதித்திய சோழரின் மகன் பராந்தக சோழர். இவர் 907 முதல் 955 வரை 48 ஆண்டுகள் அரசராக உள்ளார்.
பராந்தக சோழருக்கு மூன்று மகன்கள்

 1. ராஜாதித்ய சோழன்
 2. கண்டராதித்ய சோழன்
 3. அரிஞ்சய சோழன்

-oOo-

இதில் ராஜாதித்ய சோழர் தான் பட்டத்து இளவரசர். ஆனால் தக்கோலப்போரில் 1948லேயே இறந்துவிட்டார் (இன்று அரக்கோணம் அருகில் இருக்கும் சிறு ஊர் தக்கோலம்). போரில் யானை மேல் இருக்கும் போது கொல்லப்பட்டதால் இவருக்கு யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர்.

பராந்தக சோழரின் இரண்டாவது மகனான கண்டராதித்ய சோழரின் மனைவி செம்பியன் மாதேவி (இவர் மலவரையர் என்ற சிற்றரசரின் மகள்). இவர்களுக்கு மதுராந்தக உத்தம சோழன் என்று ஒரு மகன் உள்ளார். ஆனால் அவர் வயதில் இளையவர். அனேகமாக கண்டராதித்யரின் முதுமையில் பிறந்திருக்கவேண்டும்.

பராந்தக சோழரின் மூன்றாவது மகனான அரிஞ்சய சோழனின் மனைவி கல்யானி கர்நூலை சேர்ந்தவர். இவர்களின் மகன் பராந்தக சோழன் -II அல்லது சுந்தர சோழன் அல்லது பராந்தக சுந்தர சோழன்.
சுந்தர சோழனின் மனைவி திருக்கோவிலூர் மலைமானின் மகள்.

கண்டராதித்ய சோழர் இறைபணியில் விருப்பமாக உள்ளார்.
எனவே பராந்தகரின் ஆட்சிக்காலத்தில் காலத்தில் அவர் பட்டத்து அரசராக இருக்கும் போதே (950-955) பெரும்பாலான அரசு பணிகளை .அரிஞ்சய சோழன் செய்கிறார். 955ல் பராந்தகர் இறந்த பிறகு அரசராகிறார். ஒரே வருடத்தில் இறந்து விடுகிறார்.

956ல் கண்டராதித்ய இறந்தபோது உத்தமசோழனுக்கு வயது மிகக்குறைவு என்பதால் அவரை அடுத்து 956ல் அரிஞ்சய சோழன் அரசராகிறார்.

அவரும் ஒரு வருடத்தில் இறந்து விடவே, அப்பொழுதும் கூட உத்தம சோழனின் வயது குறைவு என்பதாஅரிஞ்சய சோழரை  தொடர்ந்து அவரது மகன் சுந்தர சோழன் 957ல் அரசராகிறார். சுந்தர சோழருக்கு மூன்று குழந்தைகள்

  1. 1. ஆதித்ய கரிகாலன் அல்லது ஆதித்யன் II
  2. 2. குந்தவை
  3. 3. அருண்மொழி – பின்னர் ராஜ ராஜ சோழன்

சுந்தர 12 வருடங்கள் அரசாள்கிறார். அந்நேரம் 969ல் அவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்படுகிறது

இந்நிலையில் அடுத்த அரசன் யார் என்று கேள்வி எழுகிறது

அரிஞ்சய சோழனும், சுந்தர சோழனும் அரசராகும் போது மதுராந்தக உத்தம சோழனுக்கு வயது குறைவு
எனவே அவர் அரசனாக முடியவில்லை
ஆனால்
சுந்தரசோழனுக்கு பக்கவாதம் வரும் போது மதுராந்தக உத்தமசோழன் வளர்ந்து பெரியவனாகிவிட்டார்
எனவே அவருக்கு இப்பொழுது ஆசை அதிகம்

இது மட்டும் பிரச்சனை அல்ல
செம்பியன் மாதேவியின் தந்தைக்கு அவரது பேரனை சோழ அரசராக்கவேண்டும் என்று ஆவல்
செம்பியன் மாதேவியின் சகோதரருக்கு அவரது மருமகனை சோழ அரசராக்கவேண்டும் என்று ஆவல்
திருக்கோவிலூர் மலைமானுக்கு அவரது பேரனை சோழ அரசராக்கவேண்டும் என்று ஆவல்
அவரது மகன், தற்பொழுதைய சிற்றரசருக்கு அவரது மருமகனை சோழ அரசராக்கவேண்டும் என்று ஆவல்

எனவே
சுந்தர சோழருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்ட போது நடந்த வாரிசு பிரச்சனை என்பது
வெறும் அரண்மனை யுத்தம் மட்டுமல்ல
அது
சோழ பேரசரின் சிற்றரசுகளுக்கு இடைய நடந்த ஈகோ யுத்தம்

(650 ஆண்டுகள் கழித்து டெல்லியிலும் ஆக்ராவிலும் இதே தான் ஜாஹாங்கீர், குஸ்ரூ விஷயத்திலும் நடந்தது. இருவரின் மாமாவும், தாத்தாவவும் சேர்ந்து தூபம் போட்டு, தந்தையையும் மகனையும் மோதவிட்டார்கள்
அந்த காலத்தில் அரசர்கள் படை திரட்டி வருகிறார்கள் என்று படித்திருப்போம். எப்படி திரட்ட முடியும், ஏது பணம் என்று பார்த்தால், இந்த தாத்தா, தாய்மாமன், மாமனார இருக்கும் பிற சிற்றரசர்களின் வேலை தான் அது. இது குறித்து இந்த நூலில் வாசிக்கலாம் )

இந்த நிலையில்
ஆதித்ய கரிகாலன் கொலை செய்யப்படுகிறார். யார் கொன்றார்கள் என்று தெளிவான சரித்திரம் இல்லை
ஆதித்ய கரிகாலன் கொல்லப்படும் போது ராஜ ராஜ சோழன் இலங்கையில் உள்ளார்
அவரை அழைத்து வந்து அரசனாக்க வேண்டும் என்று அவரது தாத்தா, தாய்மாமன், மாமனார் சிற்றரசர்கள் + அவரது அக்கா குந்தவை முயல்கிறார்கள்
அதை தடுக்க மதுராந்தக உத்தம சோழனின் தாத்தா, தாய்மாமன், மாமனார் சிற்றரசர்கள்  முயல்கிறார்கள்

ஆதித்ய கரிகாலனின் மரணத்தால் எழுந்த அனுதாப அலையால் மக்கள் ஆதரவு ராஜராஜ சோழனுக்கு பெரிதாக உள்ளது
ஆனால் அவர் அரசராக வில்லை. சிம்மாசனத்தை தனது சித்தப்பாவிற்கு தியாகம் செய்கிறார்
எனவே மதுராந்தக உத்தம சோழன் 970ல் சோழ அரசராகிறார்

இந்த நேரத்தில் ராஜ ராஜன் தோழர் படை தளபதியாகிறார்
சோழ ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்துகிறார்

985ல் மதுராந்தக உத்தமசோழன் மரணமடைகிறார். அவருக்கு மதுராந்தக கண்டராதித்யா என்று ஒரு மகன் இருந்தாலும்,
அதன் பிறகு சோழ சிம்மாசனம் ராஜ ராஜ சோழனின் வாரிசுகளுக்குத்தான் வருகிறது
985-1014 30 வருடங்கள் ராஜராஜசோழன்
1014-1044 30 வருடங்கள் ராஜேந்திர சோழன்
1044-1054 ராஜாதிராஜ சோழன்
1054-1059 இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழன்-oOo-

(II) என்ன நடந்திருக்கும் என்ற ஊகம்

ஆதித்ய சோழன் பெரிய போர் வீரன்.
அதனால் அந்த திமிர் இருந்திருக்கவேண்டும்

மதுராந்தக உத்தம சோழன் அரண்மனைக்குள்ளேயே வளர்ந்தவன்
அதனால் சிற்றரசர்களை மிகவும் மரியாதையாக நடத்தியிருப்பார்

எனவே பெரும்பாண்மையான சிற்றரசர்கள் மதுராந்தகன் தான் “நமக்கு ஏற்ற பீசு” என்று முடிவு செய்து மதுராந்தக உத்தம சோழனை ஆதரித்திருப்பார்கள்
அது தவிர
அவர்தான் பராந்தக இரண்டாது மகனின் மகன்
ஆதித்ய கரிகாலன் மூன்றாவது மகனின் பேரன் தான்

எனவே இந்த சிற்றரசர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து போட்டு தள்ளிவிட்டார்கள்

ஆனால்
அதன் பிறகு மக்கள் அனுதாபம் ராஜராஜசோழன் பக்கம் திரும்பியது அவர்கள் எதிர்பாராது

ஆனால்
ராஜராஜன் புத்திசாலி

மக்கள் அனுதாபம் மட்டும் இருந்தால் போதாது
சிற்றரசர்களின் ஆதரவு வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டிருக்கவேண்டும்
அன்று அவர் சிம்மாசனம் ஏறியிருந்தால்

 1. மதுராந்தக உத்தம சோழனால் தொல்லை/li>
 2. சிற்றரசர்களினால் தொல்லை
 3. மேற்றே சேரன், வடக்கே சாளுக்கியன், தெற்கே பாண்டியனால் தொல்லை

இவர் போருக்கு சென்றால் இங்கே அரண்மனை காலி
எனவே
மிகவும் திறமையாக உத்தம சோழனை அரசராக்கி விட்டு அவர் படைதளபதியாகிவிட்டார். (யுவராஜவாக கூட ஆகவில்லை). 970ல் அவருக்கு 23 வயது

தளபதி ஆகி போர் எடுத்து சென்று எல்லைகளை விரிவாக்கி எல்லையில் பிரச்சனை இல்லை என்ற நிலைக்கு கொண்டுவருகிறார்
சிற்றரசர்களின் ஆதரவை பெருகிறார்
அதன் பிறகு 985ல் மதுராந்தக உத்தமசோழன் இறந்த பிறகு
38ஆம் வயதில் சோழப்பேரரசராக முடி சூட்டிக்கொண்டு 29 ஆண்டுகள் அரசாள்கிறார்
67ஆம் வயதில் இறந்து விடுகிறார்-oOo-

(III) கல்கி என்ன சொல்லியுள்ளார்

சுந்தர சோழருக்கு பக்கவாதம் ஏற்படுவதில் இருந்து
ராஜராஜன் சிம்மாசனத்தை தியாகம் செய்வது வரை
நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை கற்பனை கலந்து 6 பாகமாக (5 பாகம் தான். ஒன்று பெரிது) எழுதியது கல்கியின் சாதனை

மேலே கூறியவர்கள் தவிர
கல்கியின் கதையில் மேலும் சில கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் வருகின்றன

 1. நந்தினி
 2. சேந்தன் அமுதன்
 3. பூங்குழலி
 4. வாணி அம்மாள்
 5. மந்தாகினி
 6. முருகையன்
 7. ஆழ்வார்கடியன் நம்பி

வாணி அம்மாள் மந்தாகினியின் சகோதரி. இந்த இரு சகோதரிகளின் சகோதர் குழந்தைகள் தான் பூங்குழலி மற்றும் முருகையன்

வாணி அம்மாவின் வளர்ப்பு மகன் – சேந்தன் அமுதன் (கதைப்படி செம்பியன் மாதேவியின் புதல்வன் – பிற்காலத்தில் உத்தம சோழன்)

மந்தாகினியின் குழந்தைகள் – நந்தினி மற்றும் ஆரம்பத்தில் வரும் உத்தம சோழன் (கதைப்படி இவர் தான் ஆதித்ய கரிகாலனை கொல்பவர். ஆதித்ய கரிகாலனை கொன்ற உத்தம சோழனை ராஜராஜன் அரசனாக்கினால் அது தியாகம் இல்லையே. . . அது கோழைத்தனம் அல்லவா . .எனவே உத்தமச்சோழன் பாத்திரத்தை இரண்டாக பிரித்து

 • ஒன்று மந்தாகினின் குழந்தை – அவன் வில்லன்,
 • ஒன்று செம்பியன் மாதேவியில் மகன் – அவன் நல்லவன் என்று கல்கி ஆக்கிவிட்டார்

வாணி அம்மாள் – மந்தாகினியின் சகோதர் குழந்தைகள் தான்
பூங்குழலி மற்றும் ராக்கையன்